Documentación

Neste espazo poderá descargar e acceder a documentos de interese do FEMPA.
O Acordo de Asociación é un documento elaborado polo estado membro, coa participación de socios, no que se expón a estratexia dese Estado, as súas prioridades e as disposicións para utilizar os Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (coñecidos como fondos EIE; entre eles o FEMPA) dunha maneira efectiva e eficiente para acadar a estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador.
Documento presentado polo estado membro no que se indica como se van gastar os fondos do FEMPA que España ten asignados.
Son elaborados polo Comité de Seguemento e refírese aos criterios para o financiamento de operacións co FEMPA. Estes criterios revisaranse dacordo coas necesidades do programa.
 
 
Logo cofinanciado