Que é o FEMPA

O Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) é un dos fondos europeos para o período 2021-2027 e vai dirixido a apoiar a política pesqueira común (PPC) da UE, así como a súa política marítima e a súa axenda para a gobernanza internacional dos océanos.

25 de Abril de 2024

Os proxectos presentados superan con creces o orzamento inicial, o que leva a elevar un 70 % ou en 3.370.000 euros a contía que estaba prevista para este exercicio

Axudas

15
Mai
ORDE do 8 de maio de 2024 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2024 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva ás persoas armadoras e non competitiva ás persoas tripulantes, por paralización temporal da actividade marisqueira nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa dos Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío, e nos bancos marisqueiros do Plan de xestión de moluscos bivalvos desde embarcación en zonas de autorización aprobado á Confraría de Pescadores de Noia
26
Set
ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A)

De interese

Logo cofinanciado