Que é o FEMPA

O Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) é un dos fondos europeos para o período 2021-2027 e vai dirixido a apoiar a política pesqueira común (PPC) da UE, así como a súa política marítima e a súa axenda para a gobernanza internacional dos océanos.

27 de Outubro de 2023

O conselleiro do Mar compareceu no Parlamento para presentar as cifras do seu departamento para o próximo exercicio

Axudas

26
Set
ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A)
25
Mai
ORDE do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro, así como para a concesión da axuda preparatoria, no período de programación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia (código de procedemento PE210B)

De interese

Logo cofinanciado