Que é o FEMPA

O Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) é un dos fondos europeos para o período 2021-2027 e vai dirixido a apoiar a política pesqueira común (PPC) da UE, así como a súa política marítima e a súa axenda para a gobernanza internacional dos océanos.

29 de Setembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, presidiu hoxe o pleno do Consello Galego de Pesca

Axudas

25
Mai
ORDE do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro, así como para a concesión da axuda preparatoria, no período de programación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia (código de procedemento PE210B)

De interese

Logo cofinanciado